La digna ràbia!

3 gener 2012

Recordant la lluita contra la implantació de l’EEES (Espai Eurpoeu d’Educació Superior), també anomenat Pla Bolonya, s’ha realitzat el documental “La digna rabia” on es parla de què pretenia el Pla Bolonya, de quina va ser la lluita i de la repressió i la manca de diàleg que hi va haver.

Aquest documental es centra principalment en la lluita que hi va haver a Barcelona, en universitats com la UB, la UAB i la UPF. Bàsicament durant els anys 2008 i 2009, anys en els quals la lluita contra aquest procés va ser més pronunciada.

Aquest documental es pot veure en aquest link:

http://ladignarabiadoc.wordpress.com/2011/11/24/documental/

____