Reglament del CEUAB redactat a esquenes de l’estudiantat!

10 febrer 2012

El que se suposa que ha de ser l’òrgan de màxima representació dels i les estudiants de la UAB està a punt d’aprovar-se sense que la comunitat estudiantil s’estigui assebentant de res.

Com vam explicar detalladament en un escrit anterior, el procés de constitució del Reglament del CEUAB (Consell d’Estudiants de la UAB) ha estat caracteritzat per una manca de participació estudiantil i, sobretot, una manca de voluntat per part del Rectorat per a què aquests hi participessin.

Com també comentàvem en aquest escrit, el 29 de novembre de 2011 es va fer una reunió amb presència d’entre 3 i 5 estudiants de cada facultat/centre en la qual es pretenia aprovar el Reglament del CEUAB. No obstant això, en aquesta reunió es va acabar decidint que el procés no havia estat prou participatiu i que calia obrir un nou proces verdaderament participatiu per elaborar el reglament. La resposta del Rectorat va ser tornar a obrir un període entre el 23 de desembre de 2011 i el 18 de gener de 2012 per poder presentar esmenes a la proposta de reglament que hi havia sobre la taula. Realment és un termini molt limitat per difondre bé què és el CEUAB i poder fer unes esmenes consensuades, i a més amb les vacances de Nadal pel mig.

Després de presentar les esmenes se suposava que s’havia de tornar a fer una reunió amb representants d’estudiants de totes les facultats i centres de la UAB per votar les esmenes presentades i aprovar així el reglament definitiu. Encara que aquest procediment ens sembla molt poc participatiu, el que han acabat fent encara ho és menys!

Foto dreta: Isabel Pont Castejón, Secretària General de la UAB.
Foto esquerra: Joan Lluís Perez Francesch, delegat de la rectora pels estudiants.
Aquestes dues persones (fotos) són les màximes impulsores d’aquest procés!! Són les que van fer la carta on es fixava el 18 de gener de 2012 com a data límit per presentar esmenes i on s’engegava un procés de creació del CEUAB a través del Consell de Govern de la UAB!!

El que finalment han fet des del Rectorat ha estat elaborar una proposta de Reglament del CEUAB pel seu compte!!

Segons han dit, per fer aquest reglament s’han basat en les esmenes presentades. O només s’han basat en les esmenes que els hi ha donat la gana o això que diuen és completament mentida!!

· Per a què veieu la falsedat de les seves afirmacions, us mostrem aquí dos documents amb esmenes presentades:
Document amb esmenes paràgraf per paràgraf.
Document amb una esmena a la totalitat.

Aquests 2 documents van ser presentats dins del termini fixat des del Rectorat però pel que sembla no els han tingut gens en compte.
Si us dediqueu a comparar aquests documents amb el document que finalment s’ha elaborat des del Rectorat (Proposta de Reglament del CEUAB) veureu claríssimes diferències.

I la cosa no acaba aquí! No només han elaborat una proposta de reglament sinó que aquesta proposta que han elaborat va ser presentada el dimarts passat (7 de febrer de 2012) a la Comissió d’Afers d’Estudiants del Consell de Govern de la UAB sense donar-ho a conèixer a la comunitat universitària. Tant en el Consell de Govern com en les seves comissions la presència estudiantil és pràcticament nul·la. Aquesta comissió (reunida dimarts passat) va aprovar aquesta proposta de reglament.

Ara només cal que s’aprovi definitivament a la propera reunió del Consell de Govern que hi haurà aquest dimecres 15 de febrer de 2012 i el CEUAB ja s’haurà constituit oficialment.

Una altra victòria per a la Ripoll!! i un altre espectacle del circ democràtic de l’Equip de Govern!!
Tornem a constatar, una vegada més, el caràcter poc democràtic dels òrgans de govern d’aquesta universitat.

Aquests fets reafirmen cada vegada més la nostra postura en contra la rectora Anna Ripoll i el seu l’Equip de Govern!! Ripoll dimissió!!

I tot això a esquenes de la comunitat estudiantil!!

__·__


El CEUAB i la tupinada del Rectorat!

10 gener 2012

Aquests dies estem assistint a una altra espectacle de democràcia i participació orquestrat pel Rectorat.

El CEUAB és el Consell d’Estudiants de la UAB, que actualment està en procés de constituir-se. Actualment existeix el CEUNE (Consejo de Estudiantes Universitario del Estado), el CEUCAT (Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes) i diverses universitats ja tenen consell d’estudiants. Ara li toca a la UAB crear el seu Consell d’Estudiants.

Aquest procés es va iniciar el mes de març de 2011 amb unes jornades de formació sobre la participació estudiantil (el 15, 16 i 17 de març) realitzades a la Sala d’Actes de l’ETC (l’Edifici d’Estudiants, Teatre i Cultura de la UAB) (1). Com es va admetre des de l’ETC (2) l’assistència a aquestes jornades no va ser gaire nombrosa. Segurament per la poca difusió que es va fer.

Posteriorment es van organitzar dos grups de discussió el 29 de març de 2011 (2). Un es titulava “Drets i deures dels estudiants. El nou escenari amb l’Estatuto del Estudiante” i l’altre, més encarat al CEUAB titulat “El Consell de l’Estudiantat de la UAB: estructura, funcionament i competències”. En base al què s’havia discutit en aquest segon grup de discussió (Grup de discussió sobre el CEUAB – Conclusions) al qual només hi van assistir 24 persones (3) es va realitzar, el 3 de juny de 2011, una proposta de reglament pel CEUAB (CEUAB – Reglament (proposta del 3.6.2011)). Aquesta minsa assistència crèiem que torna a ser fruit de la manca de difusió: només notícies al web de l’ETC i algun què altre correu electrònic enviat exclusivament a membres del Claustre i membres de les Juntes de cada facultat. Creiem que això denota una poca voluntat de que la gent sàpiga què és el CEUAB i de què participi activament en aquest procés. És més, segurament moltes estudiants possiblement no han ni sentit a parlar del CEUAB. Ara bé, quan volen que la gent s’assabenti de que la UAB ha estat nombrada Campus d’Excel•lència Internacional llavors sí que destinen molts esforços i posen centenars de banderoles per tot el campus i per tot arreu. Tot sigui per la imatge.

Després de redactar aquesta proposta de reglament es va donar temps fins el 14 d’octubre, que finalment es va ampliar fins el 31 d’octubre de 2011. No obstant això, cal dir que des de que es va realitzar la proposta (3 de juny) fins al 31 d’octubre no van passar ni 5 mesos i dels quals: el mes de juny és època d’exàmens, moment en el qual és inviable voler realitzar debats sobre representació estudiantil. Després tenim els mesos de juliol i agost sense classes, i fins a mitjans de setembre que no hi ha classes. A més, el principi de curs va encarat a fer la presentació de l’assemblea cap a finals de setembre i fins a principis d’octubre l’assemblea no està del tot operativa. A més, en aquest principi de curs les assemblees estaven destinant esforços a la preparació de la Festa Major de la UAB, a la coordinació entre les diverses assemblees mitjançant la CAF, a la PUP (Plataforma Universitat Pública), a la realització de pancartes, octavetes i altres documents sobre les retallades, a la realització de jornades a la Facultat de Lletres, a la preparació de la vaga general que hi va haver el 17 de novembre passat, entre altres coses. Tot això, sumat al fet que molta gent de les assemblees a principi de curs és de nova incorporació, les assemblees no donàvem per més i no vam poder fer un debat seriós sobre la proposta de reglament i, per tant, no vam poder presentar esmenes en el termini estipulat.

Les esmenes que altres col•lectius d’estudiants i estudiants individualment van presentar al reglament estan recollides en aquest document: CEUAB – Esmenes al Reglament.

Finalment, després d’aquest procés es va arribar al 29 de novembre a la Sala d’Actes de l’ETC, moment en el qual s’havien de votar les esmenes presentades (4). No obstant això, amb la primera esmena ens vam estar més de mitja hora, cosa que era completament inviable ja que s’havien presentat prop de 70 esmenes i a aquest ritme era impossible continuar. A més, durant el procés de votació es va permetre presentar esmenes en veu alta per ser votades al moment i es va acabar aprovant una esmena mencionada a última hora en veu alta. És a dir, en general la cosa va acabar sent força caòtica. A més, de les 30 estudiants que hi havia aproximadament, les votacions estaven completament dividides i es guanyaven per pocs vots. Si 30 estudiants dividides han de decidir el reglament del que se suposa que ha de ser el màxim òrgan de representació de les prop de 40.000 estudiants que hi ha a la UAB, anem bé! Quin panorama…

Durant aquestes votacions va acabar sorgint el tema de la manca de participació que hi havia hagut en tot aquest procés tal i com ja hem explicat abans. Hi van haver diverses intervencions en aquest sentit com també gent que deia de continuar la votació per respectar a la gent que havia fet l’esforç de presentar esmenes. Finalment, després de molta estona es va fer una votació en la qual es va decidir paralitzar el procés i intentar tornar a engegar un procés més participatiu.

I el gran procés participatiu que se’ls hi va acudir va ser fer una carta (5), firmada pel Delegat de la rectora pels estudiants i per la Secretària General de la UAB, escrita el 22 de desembre (2 dies abans de començar les vacances de Nadal) i deixant un termini per presentar esmenes fins el 18 de gener de 2012 a les 12 hores. Aquest cop no van ni enviar un correu als membres del Claustre ni als membres de les Juntes de cada facultat, senzillament es van limitar a penjar aquesta carta al web de l’ETC (http://etc.uab.cat/). A més, contant que fins el 9 de gener no han tornat a haver-hi classes, només tenim una setmana i mitja per debatre el reglament i quina volem que sigui la representació estudiantil!

Realment bastant lamentable!

Tornem a constatar que aquesta gent del Rectorat no coneix el significat de “procés participatiu” o senzillament no volen dur-lo a terme. No sabem quina por hi ha, i més amb el Consell d’Estudiants que a la pràctica no tindrà cap poder de decisió real, senzillament de representació estudiantil. I a més a més, per si fos poc, l’aprovació definitiva la farà el Consell de Govern de la UAB (com diu el web 6), on la representació estudiantil és bastant minoritària.

Per un procés participatiu!

No a la tupinada del rectorat!

_