Crònica del Claustre Ordinari de la UAB realitzat el 20 de desembre de 2011

    El passat dimarts 20 de desembre de 2011 es va realitzar un Claustre Ordinari de la UAB, és a dir, una reunió de l’òrgan de màxima representació de la comunitat universitària. L’anterior Claustre es va realitzar fa més d’un any (el 16 de desembre de 2010) tot i que segons el propi reglament del Claustre diu que s’ha de reunir com a mínim dos cops l’any. La convocatòria del Claustre correspon a la rectora, cosa que denota la poca voluntat per part seva de realitzar sessions del Claustre.

    El Claustre és l’òrgan en el qual les estudiants tenim més representació en termes absoluts: 90 claustrals són estudiants. Segons el reglament del Claustre, aquest està format per 300 persones, però degut possiblement a què alguns professors/es han passat del sector A al sector B o al revés (dos categories de professors/es) o degut a què s’han jubilat o han deixat de treballar a la UAB pels motius que sigui, actualment està format per 279 persones, però el nombre d’estudiants s’ha mantingut igual, així que la proporció d’estudiants és superior a la que hauria de ser.

    No obstant això, les funcions actuals del Claustre són pràcticament nul•les i són el Consell de Govern i, sobretot, el Consell Social qui tenen més funcions i poder dins la universitat. El Claustre únicament té 3 funcions principals*: modificar els Estatuts de la UAB, convocar eleccions extraordinàries per escollir la nova rector/a i modificar el reglament del Síndic de Greuges.

Previ al Claustre

    Prèviament a aquest Claustre, la Mesa del Claustre va realitzar diverses reunions per preparar el Claustre. La Mesa del Claustre és l’òrgan que es reuneix abans de cada reunió del Claustre per preparar-lo, i està format per 8 membres del Claustre: la rectora, la secretària general, 2 membres del PDI (Personal Docent i Investigador), 2 membres del PAS (Personal d’Administració i Serveis) i 2 estudiants. A les reunions de la Mesa també hi assisteixen la cap de la OCI (Oficina de Coordinació Institucional de la UAB) i la cap del Gabinet Jurídic de la UAB per assessorament legal i administratiu.

    La primera reunió es va realitzar el 21 de novembre per decidir un ordre del dia provisional i establir el termini per presentar mocions, és a dir, propostes de claustrals per ser votades al Claustre d’aquest passat 20 de desembre. La data límit per presentar mocions que es va proposa des de la Secretaria General era aquell mateix divendres 25 de novembre argumentant que el Gabinet Jurídic havia de tenir temps per fer un informe sobre les mocions abans de la propera reunió de la Mesa convocada pel 2 de desembre. Finalment es va aconseguir que el termini fos fins el dilluns 28 a les 14:00h.

    Es va demanar que s’enviés aquest informe jurídic abans de la reunió de la Mesa del 2 de desembre però van dir que amb 3 dies (del 29 de novembre a l’1 de desembre) no tindrien temps per fer l’informe i enviar-lo als membres de la Mesa.

    Per part de claustrals es van presentar 24 mocions. D’aquestes mocions, en l’informe del Gabinet Jurídic 7 mocions no van ser acceptades i a la Mesa del 2 de desembre es va fer cas a l’informe jurídic i no acceptar-les a tràmit tot i que en alguns casos els arguments que es van utilitzar van ser motius que en ocasions anteriors no havien estat motiu suficient per no acceptar una moció. Malgrat els motius que es van aportar per a què les mocions fossin admeses, la majoria dels membres de la Mesa estaven d’acord amb l’informe jurídic.

    De les 17 mocions restants, hi havia 3 que tal i com estaven redactades tampoc es podien admetre a tràmit però es va permetre donar un termini (fins el dilluns 12 de desembre a les 12h) per a què la primera persona de les signants presentés de nou la moció amb la modificació proposada per la Mesa del Claustre. Només 2 d’aquestes 3 mocions van ser presentades, per tant, finalment al Claustre de la UAB es van poder votar 16 de les 24 mocions presentades.

    A més de debatre sobre les mocions, a la Mesa del 2 de desembre també es va decidir l’ordre del dia definitiu que el podeu consultar aquí: Claustre Ordinari UAB (2011.12.20) – Ordre del dia definitiu.

    Arran d’aquesta decisió de la Mesa de no acceptar determinades mocions, un dels membres va presentar un escrit (anomenat vot particular) argumentant perquè 3 d’aquestes 7 mocions si que s’haurien d’haver acceptat. Sobre les altres 4, dues d’elles ja havien estat presentades i votades en l’anterior Claustre, i s’entenia que era reiteratiu tornar a debatre i votar mocions que l’any passat ja va ser votada. Cal dir que la Mesa que hi havia per l’anterior Claustre (el del 16.12.2010) ja va decidir que no s’acceptarien mocions que ja s’haguessin presentat en l’anterior Claustre, i la Mesa per aquest Claustre passat va decidir mantenir aquesta decisió. Una altra d’aquestes 4 mocions era pràcticament igual a una moció presentada l’any passat i, per tant, tampoc hi havia una clara argumentació per ser admesa. I la última d’aquestes 4 tampoc va ser incorporada en aquest vot particular ja que feia referència a acceptar un reglament sense que els impediments legals fossin raó suficient per no acceptar-los, i també es va veure la dificultat per argumentar això.

    Aquest vot particular on s’argumenta perquè s’haurien d’haver acceptat 3 de les 7 mocions no admeses a tràmit es pot veure a: Mesa del Claustre (pel Claustre del 20.12.2011) – Vot particular.

    La Mesa es va tornar a reunir el dimarts 13 per debatre aquest vot particular, però la persona que va presentar el vot particular no va anar a la reunió i la resta de membres van decidir no tirar endavant el vot particular i mantenir aquestes 3 mocions sense admetre-les a tràmit.

    Finalment, la Mesa va realitzar una última reunió el 16 de desembre prèvia al Claustre en la qual simplement es va parlar de com organitzar el Claustre:

    – Durada dels torns: per evitar que el Claustre fos molt llarg, es va establir un límit de 3 minuts per a cada intervenció.

    – Com es farien les votacions: s’intentaria que sempre que els punts s’aprovessin per assentiment. No obstant això, sempre es donaria la possibilitat de votar cada punt. En el cas que hi hagués votació, aquest any es va decidir fer-ho diferent a la resta d’ocasions. Anteriorment, en el moment de la votació s’anava cridant als claustrals un per un i quan cridaven a un claustral aquest anava fins a la urna i votava. Aquesta vegada es va decidir que a l’hora d’entrar i sortir del Claustre s’havia de passar el carnet de la UAB per un lector (així se sabria quanta gent hi havia dins la sala en el moment de la votació i, per tant, saber si hi ha prou quòrum per fer la votació), i en el moment de votar els membres del Claustre anirien a votar passant el carnet per un lector situat al costat de la urna. Així la votació seria més ràpida i es mantindria el vot secret ja que al fer el recompte no es podria associar la papereta del vot amb la persona que ha votat. Durant la votació ningú podria sortir del Claustre per evitar que variés el quòrum durant la votació.

    – També es va dir, com ja es fa habitualment, que aquest Claustre es gravaria en vídeo.

    També es van decidir altres temes més tècnics que tampoc cal comentar.

Durant el Claustre

    El Claustre estava convocat a les 9:00h en primera convocatòria i a les 9:30h en segona convocatòria. Finalment va acabar començant cap a les 9:45h aproximadament. Es va començar amb l’aprovació de l’acta de l’anterior Claustre per assentiment. Posteriorment ja es va passar a l’informe de la rectora. La rectora va llegir l’informe i posteriorment es va obrir un torn obert de paraula per a qui volgués intervenir parlant sobre temes relacionats amb l’informe. Posteriorment a aquest torn obert de paraula, la rectora va tornar a intervenir i posteriorment es va realitzar un últim torn obert de paraula. Finalment, es va votar l’informe, el qual va ser rebutjat per 99 vots en contra, 92 a favor i 7 en blanc.

    Abans de la votació de l’informe, la rectora va anunciar (com ja havia fet en el Consell de Govern realitzat el dijous 15 de desembre) que tenia intenció de convocar eleccions extraordinàries a rector/a abans de finalitzar el curs acadèmic però que encara ho havia de parlar amb el seu Equip de Govern per concretar el dia. El motiu que va donar era que per a la UAB era bo que el proper rector/a ho fos des del principi del curs 2012-2013 i no canviés a mig curs, ja que en un principi les eleccions s’haurien de realitzar el desembre de 2012 i això faria que a mig curs es canviés de rector/a i això, segons la rectora, no era bo per a la UAB.

    Posteriorment a aquesta votació de l’informe es va passar al punt 3 de l’ordre del dia que era la presentació de l’informe anual de 2010 sobre l’activitat del Síndic de Greuges de la UAB presentat pel mateix síndic, el Dr. Josep Font Cierco. Aquest informe es pot consultar aquí: Claustre Ordinari UAB (2011.12.20) – Síndic de Greuges de la UAB (Memòria de l’any 2010).

    Posteriorment a aquesta presentació, es va passar a explicar per sobre en què consistia la modificació del Reglament del Síndic de Greuges que podeu consultar en aquest enllaç: Claustre Ordinari UAB (2011.12.20) – Reglament del Síndic de Greuges de la UAB (proposta de modificació).

    Aquesta modificació va ser aprovada per assentiment. I així es va passar directament al punt 5 referent a la creació de 2 comissions delegades del Claustre: Comissió de seguiment de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) i la Comissió de Governança. Podeu consultar aquest document sobre els 2 comissions: Claustre Ordinari UAB (2011.12.20) – Punt 5. Comissions delegades del Claustre.

    Aquestes comissions realment no tenen cap poder, però poden servir per obtenir documents i informació que possiblement no obtindríem. En el moment de la votació es va dir d’ajuntar la votació amb la votació de les mocions, i així evitar fer 2 votacions i allargar encara més el Claustre que ja estava durant molt. Es va aprovar la creació de les 2 comissions amb els següents resultats:

    Comissió de seguiment de l’EEES: 89 vots a favor, 12 en contra, 7 en blanc i 1 nul.
Comissió de Governança: 89 a favor, 12 en contra, 6 en blanc i 1 nul.

    Finalment es va arribar al punt 6 que sobre les 16 mocions admeses a tràmit. Per a cada moció va sortir un ponent a exposar cada moció. Les mocions es van dividir en 4 blocs segons la temàtica:

    Bloc A: de caràcter acadèmic.    Bloc B: de gestió.    Bloc C: econòmiques.    Bloc D: altres.

    Després de cada bloc de ponències sortia el/la vicerector/a corresponent a donar la seva opinió sobre les mocions i sobre les gestions fetes en vers cada afer. Posteriorment a aquesta explicació després de cada bloc s’obria un torn obert de paraula molt curt per rebatre la postura donada pel vicerector/a.

    Finalment es va procedir a la votació de les 16 mocions. Es van aprovar 10 i van ser rebutjades 6. Aquí podeu consultar el resultat de les votacions: Claustre Ordinari UAB (2011.12.20) – Votació de les 16 propostes-mocions (resultats). En aquest document també hi són presents les transcripcions literals de les 16 mocions.

    Al finalitzar la votació de les 16 mocions ja eren les 16:10h i en el punt 7 (Torn obert de paraules) ningú va voler intervenir degut al cansament acumulat i al fet que molts dels claustrals no havien dinat encara. Així que el Claustre va durar 6 hores i mitja.

    Ara el Claustre ja ha passat, però durant les vacances hem d’agafar força! L’aprovació dels Pressupostos del 2012 tant els de la UAB com els de la Generalitat auguren un empitjorament de les retallades amb un conseqüent augment dels acomiadaments!

    De fet, l’altre dia ens assabentàvem d’un acomiadament sobtat que se suma a tants altres acomiadaments: http://capitol6.precarietat.net/noticia/prou-acomiadaments-concentraci-divendres-23-12h-al-rectorat

    Ara més que mai…

La lluita continua!!

____

* Les altres funcions del Claustre estan al web http://www.uab.es/servlet/Satellite/coneix-la-uab/generals/el-claustre/funcionament-1094798002762.html.

__ . __

One Response to Crònica del Claustre Ordinari de la UAB realitzat el 20 de desembre de 2011

  1. […] convocar el 21 de desembre, a dos dies de les vacances de Nadal i el dia següent del llarguíssim Claustre de la UAB del 20.12.2012 que va durar unes 6  hores i mitja!!  – La segona reunió de la Junta és la que es durà a […]

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: