Crònica del Claustre Ordinari de la UAB realitzat el 20 de desembre de 2011

24 Desembre 2011

    El passat dimarts 20 de desembre de 2011 es va realitzar un Claustre Ordinari de la UAB, és a dir, una reunió de l’òrgan de màxima representació de la comunitat universitària. L’anterior Claustre es va realitzar fa més d’un any (el 16 de desembre de 2010) tot i que segons el propi reglament del Claustre diu que s’ha de reunir com a mínim dos cops l’any. La convocatòria del Claustre correspon a la rectora, cosa que denota la poca voluntat per part seva de realitzar sessions del Claustre.

    El Claustre és l’òrgan en el qual les estudiants tenim més representació en termes absoluts: 90 claustrals són estudiants. Segons el reglament del Claustre, aquest està format per 300 persones, però degut possiblement a què alguns professors/es han passat del sector A al sector B o al revés (dos categories de professors/es) o degut a què s’han jubilat o han deixat de treballar a la UAB pels motius que sigui, actualment està format per 279 persones, però el nombre d’estudiants s’ha mantingut igual, així que la proporció d’estudiants és superior a la que hauria de ser.

    No obstant això, les funcions actuals del Claustre són pràcticament nul•les i són el Consell de Govern i, sobretot, el Consell Social qui tenen més funcions i poder dins la universitat. El Claustre únicament té 3 funcions principals*: modificar els Estatuts de la UAB, convocar eleccions extraordinàries per escollir la nova rector/a i modificar el reglament del Síndic de Greuges.

Previ al Claustre

    Prèviament a aquest Claustre, la Mesa del Claustre va realitzar diverses reunions per preparar el Claustre. La Mesa del Claustre és l’òrgan que es reuneix abans de cada reunió del Claustre per preparar-lo, i està format per 8 membres del Claustre: la rectora, la secretària general, 2 membres del PDI (Personal Docent i Investigador), 2 membres del PAS (Personal d’Administració i Serveis) i 2 estudiants. A les reunions de la Mesa també hi assisteixen la cap de la OCI (Oficina de Coordinació Institucional de la UAB) i la cap del Gabinet Jurídic de la UAB per assessorament legal i administratiu.

    La primera reunió es va realitzar el 21 de novembre per decidir un ordre del dia provisional i establir el termini per presentar mocions, és a dir, propostes de claustrals per ser votades al Claustre d’aquest passat 20 de desembre. La data límit per presentar mocions que es va proposa des de la Secretaria General era aquell mateix divendres 25 de novembre argumentant que el Gabinet Jurídic havia de tenir temps per fer un informe sobre les mocions abans de la propera reunió de la Mesa convocada pel 2 de desembre. Finalment es va aconseguir que el termini fos fins el dilluns 28 a les 14:00h.

    Es va demanar que s’enviés aquest informe jurídic abans de la reunió de la Mesa del 2 de desembre però van dir que amb 3 dies (del 29 de novembre a l’1 de desembre) no tindrien temps per fer l’informe i enviar-lo als membres de la Mesa.

    Per part de claustrals es van presentar 24 mocions. D’aquestes mocions, en l’informe del Gabinet Jurídic 7 mocions no van ser acceptades i a la Mesa del 2 de desembre es va fer cas a l’informe jurídic i no acceptar-les a tràmit tot i que en alguns casos els arguments que es van utilitzar van ser motius que en ocasions anteriors no havien estat motiu suficient per no acceptar una moció. Malgrat els motius que es van aportar per a què les mocions fossin admeses, la majoria dels membres de la Mesa estaven d’acord amb l’informe jurídic.

    De les 17 mocions restants, hi havia 3 que tal i com estaven redactades tampoc es podien admetre a tràmit però es va permetre donar un termini (fins el dilluns 12 de desembre a les 12h) per a què la primera persona de les signants presentés de nou la moció amb la modificació proposada per la Mesa del Claustre. Només 2 d’aquestes 3 mocions van ser presentades, per tant, finalment al Claustre de la UAB es van poder votar 16 de les 24 mocions presentades.

    A més de debatre sobre les mocions, a la Mesa del 2 de desembre també es va decidir l’ordre del dia definitiu que el podeu consultar aquí: Claustre Ordinari UAB (2011.12.20) – Ordre del dia definitiu.

    Arran d’aquesta decisió de la Mesa de no acceptar determinades mocions, un dels membres va presentar un escrit (anomenat vot particular) argumentant perquè 3 d’aquestes 7 mocions si que s’haurien d’haver acceptat. Sobre les altres 4, dues d’elles ja havien estat presentades i votades en l’anterior Claustre, i s’entenia que era reiteratiu tornar a debatre i votar mocions que l’any passat ja va ser votada. Cal dir que la Mesa que hi havia per l’anterior Claustre (el del 16.12.2010) ja va decidir que no s’acceptarien mocions que ja s’haguessin presentat en l’anterior Claustre, i la Mesa per aquest Claustre passat va decidir mantenir aquesta decisió. Una altra d’aquestes 4 mocions era pràcticament igual a una moció presentada l’any passat i, per tant, tampoc hi havia una clara argumentació per ser admesa. I la última d’aquestes 4 tampoc va ser incorporada en aquest vot particular ja que feia referència a acceptar un reglament sense que els impediments legals fossin raó suficient per no acceptar-los, i també es va veure la dificultat per argumentar això.

    Aquest vot particular on s’argumenta perquè s’haurien d’haver acceptat 3 de les 7 mocions no admeses a tràmit es pot veure a: Mesa del Claustre (pel Claustre del 20.12.2011) – Vot particular.

    La Mesa es va tornar a reunir el dimarts 13 per debatre aquest vot particular, però la persona que va presentar el vot particular no va anar a la reunió i la resta de membres van decidir no tirar endavant el vot particular i mantenir aquestes 3 mocions sense admetre-les a tràmit.

    Finalment, la Mesa va realitzar una última reunió el 16 de desembre prèvia al Claustre en la qual simplement es va parlar de com organitzar el Claustre:

    – Durada dels torns: per evitar que el Claustre fos molt llarg, es va establir un límit de 3 minuts per a cada intervenció.

    – Com es farien les votacions: s’intentaria que sempre que els punts s’aprovessin per assentiment. No obstant això, sempre es donaria la possibilitat de votar cada punt. En el cas que hi hagués votació, aquest any es va decidir fer-ho diferent a la resta d’ocasions. Anteriorment, en el moment de la votació s’anava cridant als claustrals un per un i quan cridaven a un claustral aquest anava fins a la urna i votava. Aquesta vegada es va decidir que a l’hora d’entrar i sortir del Claustre s’havia de passar el carnet de la UAB per un lector (així se sabria quanta gent hi havia dins la sala en el moment de la votació i, per tant, saber si hi ha prou quòrum per fer la votació), i en el moment de votar els membres del Claustre anirien a votar passant el carnet per un lector situat al costat de la urna. Així la votació seria més ràpida i es mantindria el vot secret ja que al fer el recompte no es podria associar la papereta del vot amb la persona que ha votat. Durant la votació ningú podria sortir del Claustre per evitar que variés el quòrum durant la votació.

    – També es va dir, com ja es fa habitualment, que aquest Claustre es gravaria en vídeo.

    També es van decidir altres temes més tècnics que tampoc cal comentar.

Durant el Claustre

    El Claustre estava convocat a les 9:00h en primera convocatòria i a les 9:30h en segona convocatòria. Finalment va acabar començant cap a les 9:45h aproximadament. Es va començar amb l’aprovació de l’acta de l’anterior Claustre per assentiment. Posteriorment ja es va passar a l’informe de la rectora. La rectora va llegir l’informe i posteriorment es va obrir un torn obert de paraula per a qui volgués intervenir parlant sobre temes relacionats amb l’informe. Posteriorment a aquest torn obert de paraula, la rectora va tornar a intervenir i posteriorment es va realitzar un últim torn obert de paraula. Finalment, es va votar l’informe, el qual va ser rebutjat per 99 vots en contra, 92 a favor i 7 en blanc.

    Abans de la votació de l’informe, la rectora va anunciar (com ja havia fet en el Consell de Govern realitzat el dijous 15 de desembre) que tenia intenció de convocar eleccions extraordinàries a rector/a abans de finalitzar el curs acadèmic però que encara ho havia de parlar amb el seu Equip de Govern per concretar el dia. El motiu que va donar era que per a la UAB era bo que el proper rector/a ho fos des del principi del curs 2012-2013 i no canviés a mig curs, ja que en un principi les eleccions s’haurien de realitzar el desembre de 2012 i això faria que a mig curs es canviés de rector/a i això, segons la rectora, no era bo per a la UAB.

    Posteriorment a aquesta votació de l’informe es va passar al punt 3 de l’ordre del dia que era la presentació de l’informe anual de 2010 sobre l’activitat del Síndic de Greuges de la UAB presentat pel mateix síndic, el Dr. Josep Font Cierco. Aquest informe es pot consultar aquí: Claustre Ordinari UAB (2011.12.20) – Síndic de Greuges de la UAB (Memòria de l’any 2010).

    Posteriorment a aquesta presentació, es va passar a explicar per sobre en què consistia la modificació del Reglament del Síndic de Greuges que podeu consultar en aquest enllaç: Claustre Ordinari UAB (2011.12.20) – Reglament del Síndic de Greuges de la UAB (proposta de modificació).

    Aquesta modificació va ser aprovada per assentiment. I així es va passar directament al punt 5 referent a la creació de 2 comissions delegades del Claustre: Comissió de seguiment de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) i la Comissió de Governança. Podeu consultar aquest document sobre els 2 comissions: Claustre Ordinari UAB (2011.12.20) – Punt 5. Comissions delegades del Claustre.

    Aquestes comissions realment no tenen cap poder, però poden servir per obtenir documents i informació que possiblement no obtindríem. En el moment de la votació es va dir d’ajuntar la votació amb la votació de les mocions, i així evitar fer 2 votacions i allargar encara més el Claustre que ja estava durant molt. Es va aprovar la creació de les 2 comissions amb els següents resultats:

    Comissió de seguiment de l’EEES: 89 vots a favor, 12 en contra, 7 en blanc i 1 nul.
Comissió de Governança: 89 a favor, 12 en contra, 6 en blanc i 1 nul.

    Finalment es va arribar al punt 6 que sobre les 16 mocions admeses a tràmit. Per a cada moció va sortir un ponent a exposar cada moció. Les mocions es van dividir en 4 blocs segons la temàtica:

    Bloc A: de caràcter acadèmic.    Bloc B: de gestió.    Bloc C: econòmiques.    Bloc D: altres.

    Després de cada bloc de ponències sortia el/la vicerector/a corresponent a donar la seva opinió sobre les mocions i sobre les gestions fetes en vers cada afer. Posteriorment a aquesta explicació després de cada bloc s’obria un torn obert de paraula molt curt per rebatre la postura donada pel vicerector/a.

    Finalment es va procedir a la votació de les 16 mocions. Es van aprovar 10 i van ser rebutjades 6. Aquí podeu consultar el resultat de les votacions: Claustre Ordinari UAB (2011.12.20) – Votació de les 16 propostes-mocions (resultats). En aquest document també hi són presents les transcripcions literals de les 16 mocions.

    Al finalitzar la votació de les 16 mocions ja eren les 16:10h i en el punt 7 (Torn obert de paraules) ningú va voler intervenir degut al cansament acumulat i al fet que molts dels claustrals no havien dinat encara. Així que el Claustre va durar 6 hores i mitja.

    Ara el Claustre ja ha passat, però durant les vacances hem d’agafar força! L’aprovació dels Pressupostos del 2012 tant els de la UAB com els de la Generalitat auguren un empitjorament de les retallades amb un conseqüent augment dels acomiadaments!

    De fet, l’altre dia ens assabentàvem d’un acomiadament sobtat que se suma a tants altres acomiadaments: http://capitol6.precarietat.net/noticia/prou-acomiadaments-concentraci-divendres-23-12h-al-rectorat

    Ara més que mai…

La lluita continua!!

____

* Les altres funcions del Claustre estan al web http://www.uab.es/servlet/Satellite/coneix-la-uab/generals/el-claustre/funcionament-1094798002762.html.

__ . __


El Claustre diu NO a l’informe de la rectora

21 Desembre 2011

En el Claustre Ordinari de la UAB realitzat el passat dimarts 20 de desembre, la rectora Ana Ripoll va presentar l’informe anual sobre les línies generals de la política de la universitat.

Després de presentar l’informe hi va haver diverses intervencions de claustrals. Moltes d’aquestes intervencions van ser de membres d’assemblees de facultat i de l’assemblea de 3r Cicle, en les quals es donaven arguments per criticar la política de la universitat en aquest últim any des de l’últim Claustre realitzat el 16 de desembre de 2010.

Després d’aquestes intervencions (en les quals es van formular preguntes concretes a la rectora), la rectora, en comptes de respondre a les preguntes que se li havien fet, es va limitar a fer un discurs generalista insistint en el fet que la UAB cada any rep menys diners per part de la Generalitat (cosa que és molt certa) i que se les ha d’empescar com pot.

Després d’aquesta intervenció de la rectora es va tornar a obrir un altre torn de paraules on es va criticar el fet de no respondre a les preguntes que se li havien fet.

En aquest torn també es va criticar el fet que en l’anterior torn el moderador del Claustre havia estat imparcial en les intervencions. El límit de temps per parlar en cada intervenció era de 3 minuts. No obstant això, en el cas d’alguns professor favorables a l’informe va arribar a permetre que parlessin fins a 7 minuts!! sense dir-los res. En canvi, en les intervencions d’alguns claustrals d’assemblees de facultat que van estar menys estona parlant, sí que els hi va dir que anessin acabant perquè se’ls hi havien acabat els 3 minuts.

Finalment, després de tot això, es va procedir a la votació que va acabar amb el següent resultat:
– Vots a favor de l’informe: 92
Vots en contra de l’informe: 99
– Vots en blanc: 7

El Claustre no va avalar la política duta a terme per l’Equip de Govern de la UAB en l’últim any!!


Concentració dimarts 20-D

19 Desembre 2011

Aquest dimarts 20 de desembre de 2011 hi ha Claustre Ordinari a les 9:00h al Rectorat de la UAB.
En motiu del Claustre, i per protestar contra la política duta a terme per l’Equip de Govern de la UAB, s’ha convocat una concentració:

Dimarts 20 de desembre a les 12h a la Plaça Cívica!


El Consell de Govern aprova els pressupostos del 2012

16 Desembre 2011

Ahir, dijous 15 de desembre, es va realitzar una reunió del Consell de Govern de la UAB.

Un dels punts que es van tractar va ser el pressupost de la UAB pel 2012. El dia abans (dimecres 14) hi havia hagut reunió de la Comissió Econòmica del Consell de Govern en la qual es van acabar de redactar els pressupostos.

No obstant això, a última hora (el mateix dijous 15) es va modificar una part dels pressupostos pel 2012, els quals van ser aprovats per 39 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions. Aquests pressupostos no van ser enviats per correu prèviament als membres del Conell de Govern, sinó que van ser repartits en paper a la mateixa reunió, cosa que fa difícil presentar una rèplica ja que no se sap què s’ha d’aprovar fins al mateix moment de la votació.

Cal dir que aquesta no és una aprovació definitiva. La competència d’aprovar els pressupostos de la UAB la té el Consell Social de la UAB, òrgan amb representants del sector empresarial i on la representació estudiantil es redueix a un sol estudiant, el qual és escollit a dit per la rectora. Democràcia en estat pur.

La tarda del dia abans del Consell de Govern, en protesta pels pressupostos que aguditzen les retallades a la UAB, professors/es de la UAB volien fer una protesta en el Rectorat, però quan es va arribar al Rectorat, es van trobar amb el Rectorat competament tancat i sense ningú a dins.

Impedeixen que difonguem el que estan fent!!
Perquè saben que tenim raó!!


Cartell de les Jornades de Formació

1 Desembre 2011

Si no veus bé el cartell, ves a la pestanya d’activitats on està tot l’horari posat: https://aciencies.wordpress.com/activitats/

Tots els actes es faran a la Facultat de Ciències i Biociències!

(Properament direm el lloc exacte)

Els dinars: al Pont de Ciències!

(al replà que hi ha sobre l’eix central; on està el rellotge de sol)

Dormida a la facultat: Porta sac i màrfega, i queda’t a dormir!

(Vine a dormir a la facultat les nits del 13 al 14 i del 14 al 15 de desembre)


Jornades de Formació a Ciències

1 Desembre 2011

Saps què està succeint a la universitat?

Vine a les Jornades de Formació a la Facultat de Ciències i Biociències els propers 13, 14 i 15 de desembre!!

Xerrades, debats, videofòrums,… per donar a conèixer la realitat universitària.
i porta el teu sac i quedat a dormir!

Properament posarem el cartell.


Ripoll dimissió!!

1 Desembre 2011

El proper dia 20 de desembre hi haurà Claustre de la UAB.
Per a aquest Claustre s’han presentat diverses mocions. Una de les quals és per demanar la dimissió de la rectora Ana Ripoll.

Per aconseguir l’aprovació d’aquesta moció s’ha iniciat la campanya “Ripoll dimissió”.

Tota la informació de la campanya a: ripolldimissio.wordpress.com

En l’anterior Claustre de la UAB (celebrat el 16.12.2010), de les 12 mocions que es van presentar només una va prosperar. La resta de mocions les va tombar el Consell de Govern, com mostra aquest cartell:

hi ha molts motius per fer fora aquesta rectora!  Informa’t!

Ripoll dimissió ja!!

__