El claustre de la UAB no dóna suport a la política de retallades d’Ana Ripoll

20 Desembre 2010

200 persones es manifesten contra les retallades a la UAB

L’informe de la rectora amb les línies generals de la política de la Universitat s’aprova per tan sols un vot i 24 abstencions. L’equip de Govern no aconsegueix el quòrum necessari per aprovar la reforma d’estatuts de la universitat amb què s’havien d’adaptar a la LOU. D’altra banda s’han aprovat 12 de les 16 propostes presentades pel PAS, PDI i estudiants a través de mocions.

El primer claustre del curs de la Universitat Autònoma de Barcelona, celebrat avui dijous 16 de desembre, ha finalitzat amb una mostra clara del descontentament de la comunitat universitària amb les polítiques dutes a terme fins al moment per l’equip de govern encapçalat per Ana Ripoll. El primer punt de l’ordre del dia, l’aprovació de l’informe de la rectora sobre les línies generals de la política de la universitat, ha estat aprovat amb un sol vot de diferència: 84 vots a favor, 83 en contra, 24 abstencions i un vot nul.

Aquest descontentament es deu a les polítiques de retallades laborals al Personal d’Administració i Serveis (PAS) i el Personal Docent Investigador (PDI), a més de l’augment de taxes als estudiants i doctorants. Unes retallades que l’Equip de Govern va iniciar el curs passat amb el Pla de Racionalització i Millora (PRIM) i que enguany ha agreujat amb el Pla de Xoc. El Pla de Xoc contempla algunes mesures com la retallada dels serveis de manteniment o neteja, l’augment de taxes als estudiants de màster extracomunitaris, el pagament de 70 euros pel campus virtual o reduccions en les substitucions del PAS.

Precisament per fer front al Pla de Xoc els diferents sectors de la comunitat universitària, agrupats a través de la Plataforma contra el PRIM, han presentat fins a 16 mocions al claustre per tal de frenar algunes de les mesures. D’aquestes 16 mocions se n’han aprovat 12 (vegeu la taula adjunta).

La rectora no aconsegueix el suport necessari per aprovar la reforma de l’estatut de la universitat

Un cop feta la votació de les mocions, que s’ha fet amb vot secret i al final de les 16 presentacions,s’havia de celebrar un claustre extraordinari on aprovar la reforma de l’estatut. La majoria de representants al claustre, però, han marxat amb una clara voluntat d’impedir el quòrum necessari per aprovar-lo.

D’aquesta manera, la rectora no només ha rebut un vot de càstig en l’informe, sinó que no ha pogut aprovar aquesta modificació. Una reforma que contempla l’adaptació de l’estatut a la LOM-LOU.

200 persones es manifesten pel campus per donar suport a les mocions

Mentre se celebrava el claustre 200 persones s’han manifestat des de la Facultat de Ciències i Biociències fins a la porta del rectorat per tal de mostrar el seu rebuig a les retallades i donar suport als representants al claustre que defensaven les mocions.

Al final de la manifestació un membre del PAS, del PDI i d’estudiants han explicat com afecta a cadascun dels sectors el Pla de Xoc i com s’estava desenvolupant el claustre.

Per més informació:

http://www.cafuab.wordpress.com

Resultats del Claustre 16-D

18 Desembre 2010

Companyes i companys,

El Claustre General de la UAB que ha tingut lloc el 16 de desembre ha fet palès el rebuig d’un sector cada cop més majoritari de la comunitat universitària envers la política autoritària i anti-social de l’equip de la Rectora.

L’informe de la Rectora va obtenir 84 vots a favor, 83 en contra 1 vot nul i 24 en blanc. De les 16 mocions presentades per diferents claustrals i que comptaven amb el suport explícit de diverses seccions sindicals dels PDI i del PAS així com de col·lectius d’estudiants van ser aprovades 12, segons el quadre que teniu adjunt.

Del desenvolupament de la sessió i de les votacions efectuades resulta clar el caràcter transversal de la oposició a l’equip de govern. Esperem que tant l’Equip com el Consell de Govern compleixin amb les decisions del Claustre que, no ho oblidem, és el màxim òrgan de representació de la UAB, i entenguin el missatge.

Fem una crida al conjunt de la comunitat universitària a implicar-s’hi cada cop més en les diferents iniciatives per fer possible una altre UAB, veritablement pública, democràtica i de qualitat.

més info a:

http://plataformacontraelprim.wordpress.com/

Guia informativa: Aturem les retallades del Rectorat

Article de la Vanguardia- “Los consejos sociales proponen que el Parlament controle la universidad”


Aturem les retallades del rectorat

14 Desembre 2010

Com tots sabem aquest dijous dia 16 s’ha convocat una marxa cap al rectorat que començarà a ciències a la 13:00 i d’ahi anirem tots cap al rectorat. Necessitem que la participació siga massiva per a evitar que el rectorat aprobe les seves ultimes mesures i lluitar pels nostres drets. Aquí us deixem una part de les mocions que presentem al claustre:

Davant l’actual dèficit astronòmic de la universitat i la crisi econòmica, la resposta de l’equip de govern de la nostra universitat, encapçalat per Ana Ripoll, ha estat una política de retallades que castiga precisament a qui menys té (retalla sous, acomiada, puja taxes, expedienta, privatitza, etc), mentre que recompensa i manté els privilegis dels qui més tenen. Clares mostres de les seva política són el Pla de Xoc o l’augment de sou del gerent el curs passat, arribant a cobrar 120.000€ l’any. Per tal d’aturar aquestes mesures del rectorat i proposar un altre tipus de gestió econòmica, el PAS, PDI i estudiants hem presentat fins a 16 mocions al claustre que insten el rectorat a:

• Millorar la gestió econòmica
– No permetre la reducció de la docència reglada oficial per impartir altres classes remunerades.
– Incrementar del cànon sobre els convenis de mestratges no oficials.
– Integració dels graus oficials impartits per fundacions a les facultats.
– Supressió de les remuneracions monetàries addicionals al professorat que es dedica
a la gestió.
– Homogeneïtzació els criteris de reduccions docents al professorat a temps complert,
fent-los comuns per a tota la universitat i subjectes a uns criteris ètics.
– Reducció dels salaris de l’equip de gerència.
– Recuperar els claustres com a òrgans de control de despeses.
– Retirar les mesures que afectin les condicions laborals dels treballadors i que no hagin
estat aprovades pels òrgans de representació d’aquests.
• No incrementar les taxes a estudiants i doctorants
– Que no es retalli el 5% del sou del PIF ja que les convocatòries d’ajuts predoctorals
especifiquen explícitament que aquests serveis hauran de ser facilitats pel centre o
universitat d’adscripció sense cap mena de cost.
– Retirada de les taxes pel Campus Virtual i servei informàtic
– Eximir el PIF del pagament de la taxa “de serveis específics i suports a l’aprenentatge”.
– Garantir 2 convocatòries d’examen i la setmana blanca
– Que el Consell de Govern respecti allò estipulat a les convocatòries d’ajuts predoctorals
respecte a la cobertura de la matrícula d’un programa de doctorat.
• Garantir la igualtat d’oportunitats entre les estudiants de diferents facultats i
de llicenciatura i grau
– Modificació del règim de permanència, garantint que la qualificació “no presentat”
de qualsevol examen no comporti un exhauriment de matrícula i que no s’expulsi a
l’alumnat que exhaureixi el nombre de matrícules.
• Negociar amb RENFE i FGC descomptes en el transport públic
– T-UAB: descompte d’un 50% en el transport per a estudiants i treballadors/es externes,
com ja té el PAS i PDI
• Garantir la llibertat d’expressió i el dret a protesta
– Un posicionament contrari al reglament de disciplina acadèmica de 1953-1954, aprovat
en plena dictadura franquista, i la no aplicació d’aquest.

Així us tornem a convocar a totes a vindre aquest dijous a la 13:00 que comença la marxa cap al rectorat en raó del claustre que s’hi estara fent.